Kvalitet i alla led

För oss på Wilzéns är kvalitet inte bara ett ord. Det innefattar många viktiga värden, direkt kopplade till våra uppdrag. Det handlar om material, verktyg och arbetsmetoder, om regler och normer, om leveranstider och om ordning och reda – på byggplatsen, i administration och i kommunikation. Det handlar också om miljö och avfallshantering.

Wilzéns strävar alltid efter en säker och miljövänlig arbets- och byggplats. Därför har vi personal med utbildning och behörighet för kvalitetsansvar. Det innebär bland annat kännedom om lagstiftning och föreskrifter, kvalitetssystem, kontrollplan och miljöledning enligt BF9K.

Stefan Thoren, kalkylator

Wilzéns är certifierade enligt BF9K

Vi har blivit tilldelade god kredit-värdighet, rating AA i Soliditets kreditratingsystem.
Wilzens Byggtjänst AB, godkända av Byggkeramikrådet

Wilzéns
 Idögatan 31, 582 78 LINKÖPING
013-13 31 44
info@wilzens.se

Wilzéns
 Idögatan 31, 582 78 LINKÖPING
013-13 31 44
info@wilzens.se