Vi bygger på förtroende

Wilzéns består av 50 kvalificerade och engagerade medarbetare med stor fackkunskap och branscherfarenhet. Det gör oss rustade att åta oss såväl medelstora som större uppdrag – från skiss till färdigt projekt. Våra kunder finns bland annat inom olika myndigheter, fastighetsbolag och inom industrin. 

Det är inte utan stolthet vi kan konstatera att allt fler anlitar oss efter rekommendation från andra nöjda kunder. Det kan vi bara tolka som att vi har lyckats med vår affärsidé – att ge det lilla extra och aldrig pruta på kvalitet och ansvar.

Vi bygger på förtroende

Wilzéns består av 50 kvalificerade och engagerade medarbetare med stor fackkunskap och branscherfarenhet. Det gör oss rustade att åta oss såväl medelstora som större uppdrag – från skiss till färdigt projekt. Våra kunder finns bland annat inom olika myndigheter, fastighetsbolag och inom industrin. 

Det är inte utan stolthet vi kan konstatera att allt fler anlitar oss efter rekommendation från andra nöjda kunder. Det kan vi bara tolka som att vi har lyckats med vår affärsidé – att ge det lilla extra och aldrig pruta på kvalitet och ansvar.

NYHETER

»biOptima

Nytt projekt i Kvarn, Linköping

Vi har på uppdrag av biOptima AB, beläget  i Gammelstad nordväst om Luleå att i Kvarn uppföra betongfundament till bränslesilo samt grundplatta och kompletteringsarbeten till ny panncentral, i entreprenaden ingår även ny kulvert mellan befintlig panncentral och konverterad silo, gjutning av ca 160 m² markbetong.

Wilzéns
 Idögatan 31, 582 78 LINKÖPING
013-13 31 44
info@wilzens.se
Org.nr: 556945-1841

Wilzéns
 Idögatan 31, 582 78 LINKÖPING
013-13 31 44
info@wilzens.se
Org.nr: 556945-1841