Wilzéns sponsrar …

Som företag vill vi uppmuntra aktiviteter och evenemang som skapar engagemang och bidrar till en positiv energi i vår stad och region. Därför är vi gärna med och stöttar träning, idrott och annan föreningsverk-samhet för såväl unga som vuxna.

Om du önskar sponsring eller vill föreslå ett samarbete är du välkommen att höra av dig till oss.    Wilzéns sponsrar inte…

    politiska eller religiösa organisationer. Inte heller aktiviteter som strider mot en inkluderande människosyn, som kan uppfattas som oetiska eller på något sätt skadar människor eller miljö.’