Från minsta spik
till färdigt resultat.
Vi bryr oss om
varenda del.

Vi är Wilzéns – ett kompetent, starkt och trevligt gäng som står rustade att ta
oss an allt från medelstora till större och mer avancerade projekt, ramavtal
och totalentreprenader. Varmt välkommen att prata jobb med oss!

På gång

Respekt· Stolthet· Förtroende· Drivkraft· Ordning och reda· Engagemang· Ansvar· Trivsel· Säkerhet· Vilja· Kompetens·
Ordning och reda· Stolthet· Trivsel· Respekt· Engagemang· Kompetens· Förtroende· Säkerhet· Drivkraft· Vilja· Ansvar·
Vilja· Engagemang· Drivkraft· Kompetens· Ordning och reda· Förtroende· Stolthet· Trivsel· Respekt· Ansvar· Säkerhet·
Ansvar· Kompetens· Respekt· Drivkraft· Trivsel· Vilja· Stolthet· Engagemang· Ordning och reda· Säkerhet· Förtroende·
Säkerhet· Ansvar· Engagemang· Trivsel· Vilja· Respekt· Ordning och reda· Drivkraft· Kompetens· Förtroende· Stolthet·

Här hittar du en samlad presentation om Wilzéns – hur det började, vad vi kan, vår kultur och vår vilja.