På stadig mark

Att Wilzéns har en egen markavdelning gör att vi, tillsammans med bygg och måleri, verkligen kan ta ett helhetsgrepp om projekten. Samtidigt är Wilzéns Mark en självständig och blomstrande verksamhet för alla typer av markarbeten – anläggning av vägar, cykelvägar, VA-arbeten m m. Flertalet av de jobb vi gör sker på uppdrag av kommunerna i Östergötland, ibland som enstaka projekt, ibland som större markentreprenader eller i form av längre ramavtal.

Vår egen stab av skickliga och erfarna yrkesarbetare kompletteras av lika skickliga och erfarna samarbetspartners. Tillsammans står de redo att tillmötesgå våra kunders önskemål och behov i varje markprojekt.

Varmt välkommen med en förfrågan!

”För oss har det varit viktigt att få en bra kvalitet genom hela bygget. Vi visste precis vad vi ville ha och Wilzéns hade förmågan att leverera det.”

(Nybyggnation av kontor, garage och laboratorium)

Stefan Wiklund, VD
Ilema Miljöanalys AB