Wilzéns AB med dotterbolag värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Här beskrivs också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor om hur vi använder dina personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till info@wilzens.se.

Vilken information samlar vi in?

Denna integritetspolicy täcker personuppgifter som samlas in on-line och off-line, inklusive uppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mail.

Information som du ger till oss:

 Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du gör en förfrågan om en produkt eller en tjänst som vi säljer, interagerar på våra sociala medier, eller när du kontaktar oss per mail, brev eller telefon. Denna information kan vara:

 • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget etc.
 • Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer etc.
 • Ansökningshandlingar, CV – person och kontaktinformation, kompetenser, erfarenheter, utbildningar, tidigare arbetsgivare etc.

Information vi samlar in om dig: 

När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedan nämnd data):

 • Person- och kontaktinformation såsom namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer och position i företaget.
 • Information om produkter/tjänster– detaljer angående de produkter eller tjänster du har köpt/visat intresse för att köpa.
 • Finansiell information – eventuella krediter, skulder eller betalningshistorik.
 • Historisk information– tidigare köp, betalnings- och kredithistorik
 • Enhetsinformation– t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning
 • Geografisk information – din geografiska placering

Vad gör vi med din information?

Personuppgifterna används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster och för att kunna upprätthålla ingångna avtal.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer, transportörer och serviceleverantörer. Vi vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter.

Myndigheter:

 Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna: 

Vi kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Uppgifterna kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av ett bolag inom vår koncern eller av annan leverantör eller underleverantör. Vid sådan händelse kommer vi att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål. Vi har utarbetat rensningsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Hur länge detta är beror på skälet för behandlingen.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till dina personuppgifter

Du kan begära ett utdrag av de personuppgifter vi behandlar om dig.

 • Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli glömd”)

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter om villkoren för behandlingen inte längre uppfylls. Vi kan neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss att omedelbart radera personuppgifterna.

Information om cookies

Denna webbplats använder cookies (kakor) för att skapa besöksstatistik i syfte att utveckla och förbättra webbplatsen för dig som är användare. En cookie är en liten textfil som innehåller information om hur besökaren använder en webbplats.

Det finns två typer av cookies; en sessions cookie som används under tiden som du besöker webbplatsen och som försvinner när webbläsaren stängs ner. Den andra är en permanent cookie som sparas en viss tid på datorn.

Analysverktyget Google Analytics genererar båda typerna av cookies. Observera att ingen personlig information sparas om dig som besökare.

Undvika cookies

Vill du undvika att cookies visas så kan du stänga av dessa i webbläsarens inställningar samt radera tidigare sparade cookies. Du kan också välja att få en fråga varje gång en cookie vill sparas på din dator. Om man inte accepterar cookies på webbplatsen kan vi inte garantera att sidan fungerar korrekt.

Cookie-lagen

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats få information om att sidan använder cookies, varför de används, hur de kan undvikas samt ge samtycke till användning av cookies.

Genom att besökaren godkänner att cookies används i sin webbläsares inställningar definierar denna webbplats det som ett samtycke till cookieanvändning.

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2020-06-20