Ladda ned som PDF

Faktureringsinformation Fastigheter

Till våra leverantörer

Som en del i vårt digitala arbete har vi valt att ta emot e-fakturor från våra leverantörer. På så vis bidrar vi till att undvika onödiga transporter, pappersslöseri och vi sparar dessutom tid.

E-fakturor

För att skicka e-fakturor till oss behöver funktionen för detta aktiveras i ditt ekonomiprogram.
E-fakturorna kommer sedan att skickas direkt från ert ekonomiprogram till vårt. Kontakta din programvaruleverantör om ni behöver hjälp att aktivera funktionen.

Om ni inte kan skicka e-faktura

Om ni fortsätter att skicka pdf- eller pappersfakturor till oss behöver ni ändra vår fakturaadress. Vilken adress som ska användas beror på hur ni väljer att skicka fakturor till oss. Pdf- och pappersfakturor kommer att läsas in och göras om till e-fakturor, som sedan skickas till vårt ekonomiprogram.

Pdf-faktura

Pdf-fakturor ska mejlas till:

5592806854@autoinvoice.se

Pappersfaktura

Pappersfakturor ska skickas till:

Wilzéns Fastighetsförvaltning AB

559280-6854 FE-35194

Box 4

737 21 FAGERSTA

Observera att det endast går att skicka fakturor till ovanstående adresser. Övriga brev och dokumenttyper, till exempel betalningspåminnelser, ska skickas till vår ordinarie adress. Tack för att ni hjälper oss att värna om miljön och samtidigt spara tid! Vid eventuella frågor kontakta oss gärna.

Leverantörsfakturorna skall alltid märkas med ett projektnummer!

Märkningen måste föregås av texten AO. Är ni osäkra på vilken märkning som ska anges på leverantörsfakturan, vänligen kontakta oss.

Fakturor som saknar projektnummer kommer att returneras.

Betalningsvillkor

Om inget annat avtalat tillämpar vi 30 dagars betalningsvillkor förutom fakturor med fakturadatum utställda v.28 t o m v.32 då 60 dagars betalningsvillkor gäller.

I övrigt gäller:

  • En faktura per AO-nr, dvs inga samlingsfakturor.
  • Skicka inte fakturakopior.
  • Skicka endast fakturor till ovanstående adress.
  • Övrig post samt ev betalningspåminnelse sänds till vår ordinarie postadress: Wilzéns Måleri AB, Idögatan 31, 582 78 Linköping.
  • Ev. betalningspåminnelse ska skickas till vår ordinarie postadress.
  • Org nr: 556436-8248
  • VAT nr: SE556436824801

Fakturor som inte motsvarar ovanstående krav kommer att sändas åter till er för komplettering/åtgärd. Vänligen uppdatera ert kundregister med denna information.

Vid frågor, kontakta undertecknad:

Martina Karlsson
martina@wilzens.se

Med vänliga hälsningar
Wilzéns Fastighetsförvaltning AB
Idögatan 31, 582 78 Linköping
hioredovisning@gmail.com
Organisationsnummer: 559280-6854

Följ oss på Instagram >>>