Ända sedan starten 2001 har Wilzéns haft ambitionen att ständigt utvecklas och växa, både kunskapsmässigt och företagsmässigt. Idag är vi sjuttio engagerade medarbetare som tillsammans erbjuder gedigen fackkunskap och stor branscherfarenhet. Det gör oss rustade att åta oss medelstora, större och byggtekniskt avancerade projekt, liksom ramavtal och totalentreprenader. Våra kunder finns bland annat inom olika myndigheter, fastighetsbolag och inom industrin.

Vad vi kan

Wilzéns består av flera olika verksamheter där en stabil grund inom bygg och mark kompletteras av måleri, HTC-slipning och förvaltning. På senare år har vi även investerat i egna fastigheter, vilket utgör en egen avdelning, läs mer här. Våra uppdrag ökar stadigt, både i antal, bredd och omfattning, och det är inte utan stolthet vi ser att många anlitar oss på rekommendation av nöjda kunder.

Respekt

Sedan 2016 har Wilzéns vunnit flera större upphandlingar för ramavtal och enskilda entreprenader. Vi har vuxit i styrka och kompetens och blivit nominerade till årets gasellföretag två gånger. Vi står på en stabil ekonomisk grund, har en fastställd affärsplan och en extern styrelse. För oss handlar det mycket om respekt. Först och främst gentemot våra uppdragsgivare och de viktiga projekt de förser oss med. Men också den respekt Wilzéns har fått i branschen för att vi levererar i tid och med kvalitet.

Visuellt

I byggbranschen är det nästan bara det riktigt tunga aktörerna som syns utåt. Men Wilzéns valde tidigt att satsa på en stark visuell identitet som matchar företagets ambition. Idag finns vår logotyp på allt ifrån pennor till arbetskläder och bilar. Vi är också måna om att skylta upp de byggplatser vi befinner oss på. Det är viktigt för vi-känslan, den interna stoltheten och för affärerna. Samtidigt innebär det ett ansvar för oss som representerar företaget. Det är vi som bygger Wilzéns varumärke. Och det är varumärket som bygger Wilzéns.

Min resa!

Jag har nog alltid haft vinnarskalle, en drivkraft att göra saker fortare, bättre, större. När jag startade mitt första företag år 2000 var det bara jag och min verktygslåda. Idag är Wilzéns ett namn och en kraft att räkna med i branschen. Vägen hit har varit allt annat än rak, men oj vilken resa! Häng med här.

Andreas Wilzéns signatur
Andreas Wilzén

Från första
spiken...

white arrow to the right

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Andreas Wilzén startar enskild firma.

Etablerar Wilzéns Byggtjänst AB och bygger A-hus

Anställer en person och bygger första Trivselhuset i Ekängen.

Wilzéns växer och har nu 12 anställda.

Vi växer för fort, bygger för många hus och ekonomin släpar efter.

Minus 1,5 Mkr i kassan. Fortsättning eller konkurs?

Ny uppbyggnadsfas inleds.

Vi bygger A-hus, Trivselhus och arkitektritade lösvirkeshus.

Uppdrag för LB-hus.

Wilzéns får ny styrelseordförande.

Mera jobb åt LB-hus. Ladugårdsbygge för A-betong. Vi köper egen tomt i Torvinge.

Startar Wilzéns Mark & Betongteknik med ny delägare och köper in en grävmaskin.

Bygger vårt eget kontor på helger och kvällar.

Wilzéns Bygg jobbar på.

Mark växer kraftigt och mer maskiner köps in.

Vi utses till gasellföretag och flyttar in i Torvinge.

Rekryterar en kalkylator och börjar lämna anbud på offentliga upphandlingar.

Vinner ramavtal med Lejonfastigheter gällande fyra förskolor.

Bygg får fler större entreprenader och ramavtal.

Mark har växtvärk. Varsel, uppsägningar och avyttring av maskiner. Nystart på Wilzéns Mark som blir helägt dotterbolag till Wilzéns Bygg.

Andreas får tungt besked och opereras för hjärntumör.

Byggnation för privatpersoner upphör.

Bygg vinner upphandling för Fortifikationsverket.

Mark får flera ramavtal och nyanställer.

Markus Reklambyrå anlitas och skapar Wilzéns nya grafiska profil.

Wilzéns fyller 15 år och tillväxten tar fart Ny affärsplan med två primära fokusområden – ramavtal och entreprenad. Bygg anställer en projektchef och en projektledare för att säkra kompetensen i större projekt.

Wilzéns bildar en Advisory Board.

Mark och Bygg vinner ett flertal upphandlingar för ramavtal och enskilda entreprenader.

Bygg ingår avtal för två 4-våningshus i Vallastaden.

Wilzéns utses till gasellföretag för andra gången.

Mark växer och rekryterar både yrkesarbetare och tjänstemän.

Bygget i Vallastaden avstannar då beställarens pengar är slut, men Wilzéns köper bolaget och slutför bygget av 21 bostadsrätter.

Vinner Lejonfastigheters ramavtal för underhåll och ombyggnad. Beräknad omsättning 100 Mkr/år.

Försäljning av bostadsrätterna i Vallastaden pågår.

Wilzéns tillsätter en extern styrelse.

Beräknad omsättning 270 Mkr och nettomarginal cirka 5 %.

Covid 19 lamslår världen, vi klarar oss bra tack vare vår diversifierade verksamhet.

Styrelse kompletteras med Ronny Mårtensson, tidigare vd på Åtvidabergs Sparbank. Ett bra komplement till Roger Ekström, ordförande, och Staffan Olofsson.

Tyvärr återkommer Andreas hjärntumör, operationen sker i juli och därpå följande efterbehandlingar. Med lyckat resultat!

En KMA-chef rekryteras och beslut fattas att initiera hållbarhetsarbetet.

Koncernen omsätter 357 miljoner med bra resultat.

Organisationen får ny struktur, en vvd utses och en Projektchef.

Service kompletterar den befintliga Projektchef Entreprenad.

En ny ledningsgrupp bildas som genomgår en utbildning. Hela tjänstemannasidan genomgår flera betydande utbildningar för företagets utveckling.

Ett styrelsebeslut tas att påbörja uppbyggnaden av ett fastighetsbestånd, främst inriktat på industrifastigheter. En målsättnings sätts att 2026 ha ett fastighetsvärde på 500 miljoner.

Arbetet med hållbarhet fortlöper och beslut fattas att bara använda Grön Betong, vilket bidrar med upp till en halveringav vårt CO2 påverkan.

Koncernen omsätter 441 miljoner med bra resultat.

...till full verktygslåda

Vår styrelse

Sedan hösten 2019 har Wilzéns en tillsatt extern, mycket kompetent styrelse som stöd i strategiska och affärsekonomiska frågor. För oss är det ett sätt att säkerställa en tydlig struktur med långsiktig stabilitet och lönsamhet.

I Wilzéns styrelse ingår följande personer:

Andreas Wilzén, VD

Roger Ekström, Ordförande

Staffan Olofsson, Ledamot

Ronny Mårtensson, Ledamot