För oss på Wilzéns är kvalitet inte bara ett ord. Det innefattar många viktiga värden, direkt kopplade till våra uppdrag. Det handlar om material, verktyg och arbetsmetoder, om regler och normer, om leveranstider och om ordning och reda – på arbetsplatsen, i administration och i kommunikation. Det handlar också om miljö och avfallshantering.

Wilzéns strävar alltid efter en säker och miljövänlig arbets- och byggplats. Därför har vi personal med utbildning och behörighet för kvalitetsansvar. Det innebär bland annat kännedom om lagstiftning och föreskrifter, kvalitetssystem, kontrollplan och miljöledning enligt BF9K.

Herman Nilsson, KMA-chef

Wilzéns vilja

I våra uppdrag ska vi …
• aldrig pruta på kvalitet och ansvar.
• alltid erbjuda goda byggtekniska och ekonomiska lösningar.
• ha ordning och reda – på byggplatsen, i administration och i kommunikation.

Vi ska också …
• hålla oss uppdaterade kring förordningar, lagar och krav som påverkar vår verksamhet.
• följa och ta del av den digitala utvecklingen i branschen.

I kundrelationer ska vi …
• vara tillgängliga och alltid serviceinriktade.
• bygga förtroende genom öppen och ärlig kommunikation.
• utveckla varandra och arbeta mot gemensamma mål.

För miljöns skull ska vi …
• minimera energianvändningen i alla projekt.
• ha en klar och tydlig process för säker avfallshantering.
• jobba för att minska CO2-utsläppen i våra transporter.

Vi ska ta ett samhällsansvar genom att …
• sponsra verksamheter och evenemang som bidrar till rörelseglädje och gemenskap.

Inte minst ska vi …
• se till att Wilzéns ständigt utvecklas – erfarenhetsmässigt, kunskapsmässigt och företagsmässigt.