Koncernövergripande roller

Andreas Wilzén

Koncernchef

Andreas startade Wilzéns redan som 23-åring och har fått lära sig att driva företag den hårda vägen. Men med vilja, entusiasm och duktiga medarbetare kommer man långt. Idag är Wilzéns en aktör att räkna med i byggbranschen. Andreas ser sig själv mer som en lagledare än som vd, och lägger stort fokus på att ta rätt taktiska beslut och följa en tydlig plan.

Martina Karlsson

Ekonomi

Martina är sedan 2011 ansvarig för ekonomi, löner, administration med mera, och har genom åren utvecklat sina färdigheter i takt med företagets utveckling. Hon trivs bäst när det är ordning och reda på saker och ting, och tycker därför att Wilzéns är helt rätt plats för henne.

Ebba Persson

Administration / Ekonomi

Ebba är utbildad redovisningsekonom och jobbar med ekonomi och administration för såväl produktions- som fastighetsbolagen. Hon är ny i branschen, men har stor erfarenhet av administrativt arbete sedan tidigare. Ebba är noggrann, detaljorienterad och tycker om att hjälpa såväl kunder, leverantörer som kollegor med deras frågor och funderingar.

Herman Nilsson

KMA-chef

Herman ansvarar för kvalitets, miljö- och arbetsmiljöarbetet hos Wilzéns. Han är i grunden miljö- och hållbarhetsvetare och har många års erfarenhet som KMA- och hållbarhetskonsult inom bygg- och anläggningssektorn. Med sitt brinnande intresse för hållbarhet är Herman mån om att sprida kunskapen och engagemanget ut i organisationen, att sätta rutiner som håller i hela kedjan och som i slutändan uppfyller både beställarens och den egna verksamhetens krav och KMA-mål.

Torbjörn Malmström

HR Chef

Torbjörn har en bakgrund som officer och har därefter arbetat som HR chef i såväl industribolag som tjänsteföretag. Han har även erfarenhet som Kundservicechef och har arbetat som konsult med ledarutveckling och rekrytering.

Niklas Kronlöw

IT/Marknad

Niklas supportinriktad inom IT, marknadsföring och grafisk produktion. Effektiv problemlösare som älskar hitta på lösningar, nya arbetssätt och avhjälpa problem och slöseri, både i tid och pengar. Han har blandat IT med marknadsföring och grafisk design under 20 års tid inom fler olika företagsbranscher och företagsstorlekar.

Dennis Nyholm

Ekonomi

Magnus Lindberg

Verksamhetsutvecklare

  • Telefon:

  • E-post:

Wilzéns bygg

Philip Venturi

VD

Philip har idag ett övergripande ansvar för all produktion inom Wilzéns Bygg och är ofta den första kontakten för våra potentiella och nya större kunder. Han har i grunden en gedigen snickarkunskap som under åren kompletterats med vidareutbildningar och värdefulla erfarenheter. Philip är målmedveten, en producent ända ut i fingerspetsarna, och samtidigt en ödmjuk lagspelare som brinner för att skapa goda samarbeten.

Viktor Patriksson

Projektchef Byggservice

Viktor har genom många tidigare uppdrag som arbetsledare och projektledare skaffat sig stor erfarenhet av att driva projekt där kvalitet, ekonomi och nöjda kunder går hand i hand. Numera driver han Wilzéns Byggservice-avdelning där det dagliga arbetet består av marknadsbearbetning, ekonomistyrning och projektuppföljning. Målet för Viktor är alltid att leverera hög service och goda resultat.

Anders Weineholm

Projektchef Entreprenad

Anders har varit verksamt i byggbranschen i mer än 15 år, varav ett antal år som egen. Detta i kombination med tidigare studier i fysik och elektroteknik kompletterat med byggteknisk utbildning har gett honom en bred kunskapsbas och en stark känsla för eget ansvar och egna initiativ. Anders inspireras av utmanande uppdrag och ett driv att alltid leverera i toppklass. Med ansvar för Wilzéns entreprenadavdelning har han ett övergripande ansvar från projektering till färdigt slutresultat, såväl produktionsmässigt som ekonomiskt.

Fredrik Ronell

Projektledare

Fredrik är en lagbyggare i själ och hjärta och trivs som bäst när han får medarbetare, underentreprenörer och kunder att jobba tillsammans mot ett lyckat slutresultat. Som ledare är han också mån om att alla ska bli sedda och hörda och ha kul ihop. Genom åren har Fredrik både drivit eget inom snickeri och haft roller som arbetsledare, produktionsledare och projektchef. Hos Wilzéns ansvarar han för större ramavtal, där han med yrkeskunskap, lyhördhet och flexibilitet driver våra projekt från start till mål.

Linus Bornemo

Projektledare

Linus drivs av att leda sitt team genom planering, kalkylering och produktion mot lyckade uppdrag. Han har sammanlagt över tjugo års erfarenhet av snickeri och bygg, och har varit med och byggt upp Wilzéns från starten 2001. Linus är också en social person som gillar den dagliga kontakten med kunderna.

Marina Sundin

Projektledare

Marina har arbetat med projektledning på beställarsidan i många år. De kunskaperna och erfarenheterna har hon stor nytta av i sin roll på Wilzéns, inte minst när det gäller att skapa och fördjupa kundrelationer. Med god planeringsförmåga, engagemang och lyhördhet leder Marina projekten genom hela byggkedjan, från start till mål. Alltid med ambitionen att underlätta våra kunders vardag.

Joakim Gründer

Projektledare

Joakim är projektledaren som har varit verksam inom branschen sedan 2010, med ett litet avbrott för tjänst inom Försvarsmakten 2013. Efter det kom han tillbaka som arbetsledare och senare Platschef/projekteringsledare. Joakim har drivit projekt samtidigt som han breddade sina kunskaper med studier på YH. Joakim kom tilll Wilzéns hösten 2022 som projektledare och är nu redo att ge sig på större Entreprenads projekt. Han tycker om att skapa gemenskap i gruppen, och säger att ordning och reda är A&O.

Patrik Lindh

Projektledare Entreprenad

Patrik jobbar med större entreprenader och trivs bäst ute i projekten. Han drivs av att lära sig nya saker och hitta lösningar tillsammans med sitt team, UE och beställare.  Ordning och reda, god arbetsmiljö samt inkluderande miljö med högt till tak är något som Patrik ständigt strävar efter.

Arvid Mohlin

Projektledare

Arvids roll innefattar såväl arbetsledning som serviceuppdrag – från att totalrenovera en fastighet till att byta en golvlist. Att ha många bollar i luften, lösa olika problem och fatta snabba beslut hanterar Arvid med rutinerat lugn. Men så har han också både byggbakgrund och militär utlandstjänst i sitt CV. Viktigast är dock alltid dialogen med kunderna.

Marcus Skogh

Projektledare

Som projektledare på Wilzéns har Marcus koll på allt från planering och ekonomi till inköp av rätt material enligt kundens krav. Han har daglig kontakt med både beställare, verksamhet och egen personal. Ansvarar även för uppföljning av sina projekt från start till färdigställande.   Med nio år i snickaryrket och ett antal påbyggnadskurser i bagaget har han samlat på sig god erfarenheten och den kompetensen som krävs för rollen. Detta kompletterar han med ett strukturerat arbetssätt, stort tålamod och en vilja att alltid vara till hjälp.

Fredrik Donn

Projektledare

Fredrik har varit verksam i byggbranschen i 13 år som plåtslagare, men har på senare år vidareutbildat sig till byggledare. På Wilzéns arbetar Fredrik med produktionsledning i större entreprenader: Ett arbete han bedriver med stor passion. För Fredrik är det viktigt med en tydlig struktur och att få alla inblandade att jobba tillsammans mot ett bra slutresultat. I sin yrkesroll finner Fredrik stor glädje i att ha nära kontakt med produktionspersonalen och att han får möjligheten att ständigt utveckla sitt arbetssätt under eget ansvar.

Stefan Thorén

Kalkylansvarig

Stefan har lång erfarenhet av byggbranschen och har tidigare arbetat både som byggnadsträarbetare, arbetsledare och projektchef. Idag ansvarar han för kalkylering, inköp samt kvalitets- och miljösystem, men kombinerar ofta och gärna dessa arbetsuppgifter med projektledning och projektstyrning.

Daniel Ehsan

Konstruktör

Daniel finns med från start till mål i större projekt. Han är en av dem som ser till att kundens önskemål omvandlas till idéer som sedan blir verklighet. Civilingenjörsutbildning, en byggteknisk examen samt flera år som konsult har gjort Daniel rustad för ansvarsfulla uppdrag. Att tillsammans med kunden skapa någonting som finns kvar under väldigt lång tid, ser han som en stor förmån.

Rasmus Gehlin

Arbetsledare

Rasmus har jobbat med entreprenad- och serviceuppdrag på Wilzéns ända sedan 2014, varav tre år som lagbas på större projekt. Därifrån var klivet till att bli arbetsledare inte så långt, även om han idag mera styr och pekar istället för att hamra. Rasmus sköter mycket av de serviceuppdrag vi får från våra avtalskunder, vilket kräver handlingskraft, struktur, stresstålighet och en stor portion servicekänsla. När han, tillsammans med kollegorna, lyckas lösa problem som både kund och utförare är nöjda med, då trivs Rasmus som allra bäst.

Olof Norman

Arbetsledare

Olof har jobbat som snickare på Wilzéns i hela sjutton år, nästan ända sedan företaget startade. Genom åren har han gjort det mesta inom bygg, vilket även innefattar helhetsansvar för flera projekt. Alla de samlade erfarenheterna kommer väl till pass när Olof handleder Wilzéns lärlingar och, framför allt, i rollen som arbetsledare. Som person är Olof lugn, trygg i sig själv och social, vilket uppskattas mycket av våra kunder. Själv trivs han också som bäst i möten med människor, men håller fortfarande gärna i hammaren när det behövs.

Philip Lönnbring

Arbetsledare Byggservice

Philip har jobbat på Wilzéns sedan 2017. Han började som servicesnickare och jobbade framför allt med våra ramavtalskunder, där han snabbt fick en ledande roll i både små och stora projekt. Med 14 års erfarenhet från byggbranschen och dessutom med en högskoleexamen som Bygglovshandläggare har Philip goda kunskaper i det mesta inom byggarbeten, men även samhällets krav på byggnation. Som person är Philip lugn och serviceinriktad med ett stort fokus på att våra kunder ska känna sig trygga och nöjda med projekten – både före, under och efter.

Wilzéns mark

Niklas Johansson

Projektchef

Niklas har sedan en tid tillbaka återvänt till Wilzéns efter några år i annan tjänst. Idag arbetar han som projektchef efter en liten tid som projektledare för små och stora mark- och anläggningsuppdrag. Efter att ha jobbat sedan 2006 i branschen vet Niklas hur värdefullt det är med smidiga kundrelationer och att alltid hålla det som lovas.

Pierre Jonsson

Kalkyl

Pierre har arbetat som kalkylledare/arbetsledare i olika sammanhang ända sedan 2001. Hans uppdrag hos Wilzéns innefattar bland annat att ta in offerter, ta fram kalkyler på förfrågningsunderlag och bevaka marknaden. Utöver det har Pierre även hand om en del arbeten ute i fält, exempelvis markarbeten och rivningsentreprenader.

Henrik Persson

Mätningstekniker

Henrik har arbetat som konsult inom mätningsteknik under flera år och är sedan januari 2020 en uppskattad medarbetare hos Wilzéns. Som mätningstekniker/utsättare, är han med i projekten från start till mål, med bland annat mätningar, modeller för maskinstyrning och avslutande lägeskontroll. Att vara noggrann är en självklarhet för Henrik. Likaså att ha en god kommunikation med alla på byggplatsen, och att alltid göra sitt bästa.

Niklas (Kalle) Nyblom

Projektledare

Kalle har under sin yrkesverksamma tid samlat på sig en mycket bred kompetens inom mark och anläggning. Hos Wilzéns kombinerar han dessa kunskaper med förmågan att skapa ett fint arbetsklimat och att vårda relationer, vilket är till stor fördel vid långsiktiga samarbetsavtal.

Anders Svensson

Projektledare

Anders har en bred yrkesbakgrund där han kombinerar mångåriga kunskaper inom mark och beläggning med erfarenheter från andra yrkesroller och branscher. Med sig från dessa tidigare år har han vikten av ordning och reda, planering och framförhållning, men också värdet av att skapa goda relationer med kunder och medarbetare. Anders ser sitt uppdrag hos Wilzéns som mycket spännande, dels att få följa projekten från start och se när de växer fram, dels möjligheterna att hela tiden lära sig något nytt.

Mats Ljungberg

Projektledare

Mats har trätt in på Wilzéns med ett starkt driv och stort engagemang, inte minst när det gäller större entreprenader. Som anläggare har han gått den långa vägen, från grundutbildningen till mångåriga, meriterande tjänster hos flera större bolag. För Mats är det viktigt att projekten inte tappar fart, att det är ordning och reda och, framför allt, att kundens önskemål blir tillgodosedda. Han har höga krav på sig själv och sin roll, och vill alltid göra det bästa ännu bättre.

Robin Johnsson

Projektledare

Robin har arbetat med drift och anläggning under nästan hela sitt yrkesverksamma liv. Han har haft olika befattningar, men hela tiden har den stora variationen i arbetsuppgifterna varit det som har stimulerat honom. Robin är öppen och transparant i sin roll och värdesätter en bra dialog med kunden och samarbetspartners genom hela projektet: Oavsett om det handlar om en parkbänk eller något mer komplext. Som person är Robin lugn och metodisk, vilket genomsyrar hans arbetssätt och förmåga att driva projekt med säkerställd kvalitet.

Mikael Hedgren

Arbetsledare

Mikael har gått från arbetande arbetsledare till att numera leda arbeten på heltid. Det innebär i första hand att planera och lägga upp jobben ute i fält, tidsmässigt och praktiskt, så att alla vet vad som ska göras, hur det ska göras och när. Något som Mikael gör med van hand efter många år i branschen. Han ser det också som en stor fördel att som arbetsledare vara lugn, stresstålig och gilla att prata med människor. Det bidrar till att skapa arbetsplatser där allt är under kontroll och där medarbetarna trivs och mår bra.

Jesper Florhed

Arbetsledare

Jesper är betongare i grunden och har även hunnit jobba några år inom mark och anläggning. Numera är han utbildad produktionsledare och har tagit nästa steg i sin yrkesroll. Som arbetsledare har Jesper ett driv och engagemang som smittar av sig. Han är också en lyhörd problemlösare som alltid månar om sina kollegor och kunder. Och när laget trivs och har kul blir det en bra ruljangs på jobben.

Wilzéns måleri

Nicklas Lindquist

VD

Nicklas har mångårig erfarenhet inom måleri och har drivit eget i mer än tjugo år. Sedan 2019 finns företaget under Wilzéns flagg, vilket skapar många fördelar och synergier. Med sig in i koncernen har Nicklas ett team av skickliga medarbetare och ett starkt motto – att leverera i tid och att alltid lämna efter sig en bra slutprodukt.

Andreaz Lusardi

Projektledare Måleri / Fordonsansvarig

Andreaz har jobbat inom måleribranschen i tjugo år och började som målare 2003. Den största delen av sin karriär har vigts åt Wilzéns där Andreaz har varit med sedan starten av måleriverksamheten. Sedan 2017 är Andreaz projektledare: En roll han kombinerar med strategisk utveckling av verksamhet såväl som affär. Som person är Andreaz en lagspelare som drivs av att sätta färg på tillvaron och bygga starka relationer. För honom är ömsesidig respekt för sina medmänniskor A och O, och det är viktigt att man får vara som man är. I sitt arbete är Andreaz lösningsorienterad och värderar öppen och ärlig kommunikation. När projekten är lite annorlunda och utmanande, då trivs han. Som den sportintresserade människan han är, finns också stor förmåga att hålla många bollar i luften samtidigt!