Wilzéns bygg

Andreas Wilzén

VD

Andreas startade Wilzéns redan som 23-åring och har fått lära sig att driva företag den hårda vägen. Men med vilja, entusiasm och duktiga medarbetare kommer man långt. Idag är Wilzéns en aktör att räkna med i byggbranschen. Andreas ser sig själv mer som en lagledare än som vd, och lägger stort fokus på att ta rätt taktiska beslut och följa en tydlig plan.

Johan Sundberg

Projektchef

Johan har arbetat på de flesta positioner i branschen och har gedigen erfarenhet av att driva olika projekt. Förutom grundläggande byggutbildning och en ingenjörsexamen i byggnadsteknik, har Johan viljan att alltid leverera mer än kunden önskar samt förmågan att hålla budget utan att ge avkall på kvaliteten.

Anders Weineholm

Projektledare

Anders har varit verksam inom byggbranschen i mer än tio år, varav ett antal år som egen. Detta, i kombination med tidigare studier i fysik och elektroteknik, har gett honom en bred kunskapsbas och en stark känsla för eget ansvar och egna initiativ. Anders inspireras särskilt av att kunna leverera bra vid utmanande uppdrag.

Daniel Sigurd

Projektledare

Daniel trivs med att leda och driva projektet i nära samråd med beställare och medarbetare. Från åren som egen företagare har Daniel med sig värdefulla kunskaper om såväl byggteknik och produktion som ekonomi. Han drivs av tanken att god kvalitet och utförande i tid främjar både slutkunden och företaget.

Lars Lindström

Projektledare

Lars roll som projektledare inom entreprenad och bygg innebär ett helhetsansvar, där såväl personal och tid som ekonomi ingår. Här han stor nytta av sin mångåriga branscherfarenhet. Sedan 2013 har Lars arbetat här hos Wilzéns och har idag en rad stora och avancerade projekt i sin portfölj.

Linus Bornemo

Projektledare

Linus drivs av att leda sitt team genom planering, kalkylering och produktion mot lyckade uppdrag. Han har sammanlagt över tjugo års erfarenhet av snickeri och bygg, och har varit med och byggt upp Wilzéns från starten 2001. Linus är också en social person som gillar den dagliga kontakten med kunderna.

Viktor Patriksson

Projektledare

Viktor trivs i positioner där han får chansen att dels arbetsleda ett team, dels träffa kunder och knyta nya kontakter. Han har genom åren kompletterat sin byggutbildning med flera års arbete som finsnickare och med uppdrag som arbetsledare, produktionsledare och platschef. Viktor gillar att ha kontroll samtidigt som han lockas av nya utmaningar.

Stefan Thorén

Kalkyl-, kvalitet- och miljöansvarig

Stefan har lång erfarenhet av byggbranschen och har tidigare arbetat både som byggnadsträarbetare, arbetsledare och projektchef. Idag ansvarar han för kalkylering, inköp samt kvalitets- och miljösystem, men kombinerar ofta och gärna dessa arbetsuppgifter med projektledning och projektstyrning.

Philip Venturi

Projektledare

Philips huvudsakliga uppgift är att driva egna projekt för Wilzéns ramavtalskunder, där han har helhetsansvaret, från förfrågan till färdig slutbesiktning. Han har en gedigen snickarbakgrund, är målmedveten och brinner för att skapa kontakter och samarbeten där kunden står i fokus.

Martina Karlsson

Ekonomi

Martina är sedan 2011 ansvarig för ekonomi, löner, administration med mera, och har genom åren utvecklat sina färdigheter i takt med företagets utveckling. Hon trivs bäst när det är ordning och reda på saker och ting, och tycker därför att Wilzéns är helt rätt plats för henne.

Wilzéns mark

Pierre Jonsson

Kalkyl

Pierre har arbetat som kalkylledare/arbetsledare i olika sammanhang ända sedan 2001. Hans uppdrag hos Wilzéns innefattar bland annat att ta in offerter, ta fram kalkyler på förfrågningsunderlag och bevaka marknaden. Utöver det har Pierre även hand om en del arbeten ute i fält, exempelvis markarbeten och rivningsentreprenader.

Niklas (Kalle) Nyblom

Projektledare

Kalle har under sin yrkesverksamma tid samlat på sig en mycket bred kompetens inom mark och anläggning. Hos Wilzéns kombinerar han dessa kunskaper med förmågan att skapa ett fint arbetsklimat och att vårda relationer, vilket är till stor fördel vid långsiktiga samarbetsavtal.