Wilzéns bygg

Andreas Wilzén

VD

Andreas startade Wilzéns redan som 23-åring och har fått lära sig att driva företag den hårda vägen. Men med vilja, entusiasm och duktiga medarbetare kommer man långt. Idag är Wilzéns en aktör att räkna med i byggbranschen. Andreas ser sig själv mer som en lagledare än som vd, och lägger stort fokus på att ta rätt taktiska beslut och följa en tydlig plan.

Johan Sundberg

Projektchef

Johan har arbetat på de flesta positioner i branschen och har gedigen erfarenhet av att driva olika projekt. Förutom grundläggande byggutbildning och en ingenjörsexamen i byggnadsteknik, har Johan viljan att alltid leverera mer än kunden önskar samt förmågan att hålla budget utan att ge avkall på kvaliteten.

Anders Weineholm

Projektledare

Anders har varit verksam inom byggbranschen i mer än tio år, varav ett antal år som egen. Detta, i kombination med tidigare studier i fysik och elektroteknik, har gett honom en bred kunskapsbas och en stark känsla för eget ansvar och egna initiativ. Anders inspireras särskilt av att kunna leverera bra vid utmanande uppdrag.

Daniel Sigurd

Projektledare

Daniel trivs med att leda och driva projektet i nära samråd med beställare och medarbetare. Från åren som egen företagare har Daniel med sig värdefulla kunskaper om såväl byggteknik och produktion som ekonomi. Han drivs av tanken att god kvalitet och utförande i tid främjar både slutkunden och företaget.

Lars Lindström

Projektledare

Lars roll som projektledare inom entreprenad och bygg innebär ett helhetsansvar, där såväl personal och tid som ekonomi ingår. Här han stor nytta av sin mångåriga branscherfarenhet. Sedan 2013 har Lars arbetat här hos Wilzéns och har idag en rad stora och avancerade projekt i sin portfölj.

Linus Bornemo

Projektledare

Linus drivs av att leda sitt team genom planering, kalkylering och produktion mot lyckade uppdrag. Han har sammanlagt över tjugo års erfarenhet av snickeri och bygg, och har varit med och byggt upp Wilzéns från starten 2001. Linus är också en social person som gillar den dagliga kontakten med kunderna.

Viktor Patriksson

Projektledare

Viktor trivs i positioner där han får chansen att dels arbetsleda ett team, dels träffa kunder och knyta nya kontakter. Han har genom åren kompletterat sin byggutbildning med flera års arbete som finsnickare och med uppdrag som arbetsledare, produktionsledare och platschef. Viktor gillar att ha kontroll samtidigt som han lockas av nya utmaningar.

Stefan Thorén

Kalkylansvarig

Stefan har lång erfarenhet av byggbranschen och har tidigare arbetat både som byggnadsträarbetare, arbetsledare och projektchef. Idag ansvarar han för kalkylering, inköp samt kvalitets- och miljösystem, men kombinerar ofta och gärna dessa arbetsuppgifter med projektledning och projektstyrning.

Philip Venturi

Projektledare

Philips huvudsakliga uppgift är att driva egna projekt för Wilzéns ramavtalskunder, där han har helhetsansvaret, från förfrågan till färdig slutbesiktning. Han har en gedigen snickarbakgrund, är målmedveten och brinner för att skapa kontakter och samarbeten där kunden står i fokus.

Martina Karlsson

Ekonomi

Martina är sedan 2011 ansvarig för ekonomi, löner, administration med mera, och har genom åren utvecklat sina färdigheter i takt med företagets utveckling. Hon trivs bäst när det är ordning och reda på saker och ting, och tycker därför att Wilzéns är helt rätt plats för henne.

Daniel Ehsan

Konstruktör

Daniel finns med från start till mål i större projekt. Han är en av dem som ser till att kundens önskemål omvandlas till idéer som sedan blir verklighet. Civilingenjörsutbildning, en byggteknisk examen samt flera år som konsult har gjort Daniel rustad för ansvarsfulla uppdrag. Att tillsammans med kunden skapa någonting som finns kvar under väldigt lång tid, ser han som en stor förmån.

Ali Amiri

Konstruktör

Ali är utbildad byggnadsingenjör och har tidigare erfarenhet som entreprenadingenjör och projektör. Hos Wilzéns ansvarar han för att ta fram handlingar och ritningar för såväl större industrihallar som mindre tillbyggnader. För Ali är noggrannhet oerhört viktigt, men han ser också ett stort värde i samarbetet med Wilzéns erfarna kollegor. Det roligaste med yrket tycker Ali är att kunna följa processen hela vägen, från idé till ritbord till en verklig byggnad.

Arvid Mohlin

Arbetsledare

Arvids roll innefattar såväl arbetsledning som serviceuppdrag – från att totalrenovera en fastighet till att byta en golvlist. Att ha många bollar i luften, lösa olika problem och fatta snabba beslut hanterar Arvid med rutinerat lugn. Men så har han också både byggbakgrund och militär utlandstjänst i sitt CV. Viktigast är dock alltid dialogen med kunderna.

Jens Hellström

Arbetsledare

Jens kommer med erfarenheter från egen byggverksamhet samt färska kunskaper från yrkeshögskolans byggledarutbildning. Tillsammans med projektledaren har han helhetssyn och detaljkoll i varje produktion – tidplan, ekonomi, material, underentreprenörer med mera. För Jens handlar det om att alla ska ha rätt förutsättningar för att kunna göra bästa möjliga jobb.

Marcus Skogh

Arbetsledare

Marcus har, sedan han började på Wilzéns, varit en drivande kraft i arbetet med att återställa fastigheterna på Hamngatan efter bomben 2019. Med över 50 lägenheter och lika många kundkontakter, kräver projektet både gedigen kunskap och social kompetens. Ett ansvarsfullt uppdrag som Marcus, vid sidan av flera andra större projekt, axlar med rutin och säkerhet.

Wilzéns mark

Pierre Jonsson

Kalkyl

Pierre har arbetat som kalkylledare/arbetsledare i olika sammanhang ända sedan 2001. Hans uppdrag hos Wilzéns innefattar bland annat att ta in offerter, ta fram kalkyler på förfrågningsunderlag och bevaka marknaden. Utöver det har Pierre även hand om en del arbeten ute i fält, exempelvis markarbeten och rivningsentreprenader.

Niklas (Kalle) Nyblom

Projektledare

Kalle har under sin yrkesverksamma tid samlat på sig en mycket bred kompetens inom mark och anläggning. Hos Wilzéns kombinerar han dessa kunskaper med förmågan att skapa ett fint arbetsklimat och att vårda relationer, vilket är till stor fördel vid långsiktiga samarbetsavtal.

Henrik Persson

Mätningstekniker

Henrik har arbetat som konsult inom mätningsteknik under flera år och är sedan januari 2020 en uppskattad medarbetare hos Wilzéns. Som mätningstekniker/utsättare, är han med i projekten från start till mål, med bland annat mätningar, modeller för maskinstyrning och avslutande lägeskontroll. Att vara noggrann är en självklarhet för Henrik. Likaså att ha en god kommunikation med alla på byggplatsen, och att alltid göra sitt bästa.

Niklas Johansson

Projektledare

Niklas har sedan en tid tillbaka återvänt till Wilzéns efter några år i annan tjänst. Idag arbetar han som projektledare för små och stora mark- och anläggningsuppdrag, både inom entreprenad och ramavtal, där han med van hand knyter ihop säcken för planering och logistik. Efter mer än femton år i branschen vet Niklas hur värdefullt det är med smidiga kundrelationer och att alltid hålla det som lovas.

Anders Svensson

Projektledare

Anders har en bred yrkesbakgrund där han kombinerar mångåriga kunskaper inom mark och beläggning med erfarenheter från andra yrkesroller och branscher. Med sig från dessa tidigare år har han vikten av ordning och reda, planering och framförhållning, men också värdet av att skapa goda relationer med kunder och medarbetare. Anders ser sitt uppdrag hos Wilzéns som mycket spännande, dels att få följa projekten från start och se när de växer fram, dels möjligheterna att hela tiden lära sig något nytt.

Wilzéns måleri

Nicklas Lindquist

VD

Nicklas har mångårig erfarenhet inom måleri och har drivit eget i mer än tjugo år. Sedan 2019 finns företaget under Wilzéns flagg, vilket skapar många fördelar och synergier. Med sig in i koncernen har Nicklas ett team av skickliga medarbetare och ett starkt motto – att leverera i tid och att alltid lämna efter sig en bra slutprodukt.

Wilzéns KMA

Herman Nilsson

KMA-chef

Herman ansvarar för kvalitets, miljö- och arbetsmiljöarbetet hos Wilzéns. Han är i grunden miljö- och hållbarhetsvetare och har många års erfarenhet som KMA- och hållbarhetskonsult inom bygg- och anläggningssektorn. Med sitt brinnande intresse för hållbarhet är Herman mån om att sprida kunskapen och engagemanget ut i organisationen, att sätta rutiner som håller i hela kedjan och som i slutändan uppfyller både beställarens och den egna verksamhetens krav och KMA-mål.