Fördel fastighetsägare

Att kombinera våra operativa verksamheter med goda investeringar är ett sätt att ge Wilzéns en ännu mer stabil ekonomisk grund. Inte helt oväntat är det förvärv av fastigheter som ligger oss närmast om hjärtat. Fördelarna och synergierna är självklara. Allt det som krävs för att optimera och öka värdet på investeringarna har vi ju inhouse.

I dagsläget äger Wilzéns Fastighets AB två industrifastigheter i Torvinge i Linköping samt en fastighet i Bråvalla, Norrköping. Vår ambition är att bygga upp ett bestånd med inriktning på industrifastigheter i Norrköping och Linköping.