Vi är med dig. Från lokalanpassningen genom hela hyrestiden.

Att kombinera våra operativa verksamheter med goda investeringar är ett sätt att ge Wilzéns en ännu mer stabil ekonomisk grund. Inte helt oväntat är det förvärv av fastigheter som ligger oss närmast om hjärtat. Fördelar- na och synergierna är självklara. Allt det som krävs för att optimera och öka värdet på investeringarna har vi ju inhouse.

Wilzéns Fastighets AB äger i dagsläget 10 fastigheter i Östergötland, både befintliga hus, pågående projekt samt mark för nyetablering. In- riktningen är framför allt industrifastigheter men det finns även inslag av butiker och kontor. Vår kompetens och våra resurser sträcker sig genom hela processen, från det allra första spadtaget till önskade justeringar under hyrestiden. I vårt fastighetsbolag gör vi också allt för att du som hyres- gäst ska känna dig trygg och sedd. Och vi lovar att ta väl hand om loka- lerna så att du kan fokusera fullt ut på din verksamhet.

Söker ni nya lokaler?

Wilzéns Fastigheter erbjuder en nära och ansvarsfull fastighetsförvaltning, med totalkompetens inom det egna bolaget. Vårt mål är alltid att skapa en förtroendefull och långsiktig relation med våra hyresgäster.

Får vi föreslå nyproduktion?

Med vår långa erfarenhet och omfångsrika verksamhet håller vi stadigt i hela processen, från projekteringen, genom hela byggprocessen till den slutgiltiga förvaltningen. Vi prioriterar en öppen och tät dialog där vi och ni utvecklas tillsammans.

Hittar ni inte vad ni söker?

Vi hjälper gärna till att leta. Wilzéns är i ständig tillväxt och tittar alltid efter nya, spännande objekt. Låt oss veta hur ditt behov ser ut så kanske vi kan hitta en möjlighet som passar oss båda.

Anna Carnmalm Wiss Fastighetsansvarig
tlf 073-203 20 30