Martina Karlsson

edit

By patrik 25 maj, 2020

”Andreas har många idéer och han är alltid villig att investera i oss personal och i nya program. Det gör mig motiverad och ger mig chans att hela tiden utvecklas.”

comments

comments for this post are closed