Vi bygger på förtroende

Byggnation är en av Wilzéns hörnstenar. Här har vi en sedan många år väletablerad verksamhet som stadigt fortsätter att växa. Våra uppdrag innefattar allt inom om- och tillbyggnad, renovering, nyproduktion och totalentreprenad – kontorsbyggnader, garage, lagerlokaler, flerfamiljshus, industrifastigheter och mycket mer. Via upphandling åtar vi oss även större entreprenader och ramavtal, bland annat för kunder som Lejonfastigheter, Fortifikationsverket, Tekniska verken samt flera kommuner i Östergötland.

Att allt fler väljer att anlita oss för olika byggprojekt är ett förtroende vi vill förvalta på bästa sätt. Självklart ska vi erbjuda byggtekniskt och ekonomiskt goda lösningar, där vi tar stor hänsyn till gällande miljö- och kvalitetskrav och levererar i tid. Samtidigt vet vi att många kunder särskilt uppskattar ett personligt, engagerat och öppet samarbetsklimat. Det skriver vi gärna under på. Då blir resultatet också som mest lyckat!  

Varmt välkommen med en projektförfrågan!