Från skiss till färdigt hus

För vår byggavdelning är inget projekt det andra likt. Det kan röra sig om en enkel om- och tillbyggnad, totalansvar för en omfattande renovering eller totalentreprenad för en större fastighet. Oavsett uppdrag kan vi alltid erbjuda goda byggtekniska och ekonomiska lösningar, från en enkel skiss till bygghandlingar och färdigt projekt.

Vi har resurser och kunskaper att ta oss an större upphandlingsuppdrag, och har bland annat utfört arbeten åt Lejonfastigheter, Fortifikationsverket och Tekniska Verken.

Nybyggnad av industrifastigheter har blivit en stor del av vår verksamhet. 

Från skiss till färdigt hus

För vår byggavdelning är inget projekt det andra likt. Det kan röra sig om en enkel om- och tillbyggnad, totalansvar för en omfattande renovering eller totalentreprenad för en större fastighet. Oavsett uppdrag kan vi alltid erbjuda goda byggtekniska och ekonomiska lösningar, från en enkel skiss till bygghandlingar och färdigt projekt.

Vi har resurser och kunskaper att ta oss an större upphandlingsuppdrag, och har bland annat utfört arbeten åt Lejonfastigheter, Fortifikationsverket och Tekniska Verken.

Nybyggnad av industrifastigheter har blivit en stor del av vår verksamhet. 

”Eftersom det var första gången vi skulle genomföra ett sådant här stort och dyrt projekt ville vi känna förtroende för entreprenören – och det har vi verkligen gjort med Wilzéns.”

Anel Osmanagic, Vice VD 
Taxibil i Östergötland AB

(Nybyggnation av kontor, verkstad, garage, tvätthall, parkering, samt asfaltering)

”Eftersom det var första gången vi skulle genomföra ett sådant här stort och dyrt projekt ville vi känna förtroende för entreprenören – och det har vi verkligen gjort med Wilzéns.”

Anel Osmanagic, Vice VD 
Taxibil i Östergötland AB

(Nybyggnation av kontor, verkstad, garage, tvätthall, parkering, samt asfaltering)

Ilema miljöanalys

Ljungstedtska skolan, fordonshall

Taxibil i Östergötland

Norrköpings Hamnkontor

Jeltec

Karlstorps Bildemontering

Wilzéns
 Idögatan 31, 582 78 LINKÖPING
013-13 31 44
info@wilzens.se

Wilzéns
 Idögatan 31, 582 78 LINKÖPING
013-13 31 44
info@wilzens.se